Υγραεριοκίνηση, Κύκλωμα ΚΙΤ Υγραερίου

Στοιχεία κυκλώματος
 1. Σκαρίφημα 1 κυλίνδρου
 2. Βάση με τα μπεκ ψέκασμου και την βαλβίδα πίεσης θερμοκρασίας (ανάλογα το αυτοκίνητο)
 3. Αισθητήρας MAP (ανάλογα το αυτοκίνητο)
 4. Κουμπί ενεργοποίησης και ελέγχου στάθμης υγραερίου
 5. Μονάδα ελέγχου ECU υγραερίου (ανάλογα το αυτοκίνητο)
 6. Φίλτρο αερίου
 7. Εναλλακτής θερμότητας ή υποβιβαστής (ανάλογα το αυτοκίνητο)
 8. Ηλεκτροβαλβίδα ελέγχου με φίλτρo υγραερίου
 9. Δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου με πολυβαλβίδα ελέγχου και δείκτη στάθμης
 10. Βαλβίδα πλήρωσης υγραερίου
 11. Προσωπικός υπολογιστής για τον προγραμματισμό και έλεγχο του συστήματος
lpg