Υγραέριο σε Renault Megane
Υγραέριο σε Renault Megane-επιλογέας καυσίμουΥγραέριο σε Renault Megane-κινητήραςΥγραέριο σε Renault Megane

Υγραεριοκίνηση σε Renault Megane

Τοποθέτηση συστήματος Prins VSi2 άμεσου ψεκασμού για υγραεριοκίνηση σε Renault Megane του 2018 με κινητήρα H5F 4 (100-125hp) και δεξαμενή 63 λίτρων.