Υγραέριο LPG-Φυσικό αέριο CNG-LNGCNG-LNG-LPG Kalogritsas GAS
Υγραέριο LPG-Φυσικό αέριο CNG-LNG

Υγραέριο LPG-Φυσικό αέριο CNG-LNG: Οι διαφορές

Το φυσικό αέριο είναι αέριο μεθανίου και το υγραέριο είναι μίγματα από αέριο βουτανίου και προπανίου. Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται σε αέρια μορφή στο όχημα με πίεση 200 bar. Το υγραέριο, όπως το όνομα εκφράζει ήδη, αποθηκεύεται στο όχημα σε υγρή μορφή. Το υγραέριο πολλοί άνθρωποι το γνωρίζουν από το κάμπινγκ. Επίσης το αέριο στον αναπτήρα είναι υγραέριο. Το γεγονός ότι το υγραέριο υγροποιείται σε χαμηλές πιέσεις, μπορεί να εξασφαλίσει συγκριτικά με την αποθήκευση του φυσικού αερίου, μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή.

Ανάλυση των διαφορών μεταξύ CNG - LNG - LPG

Το παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη περίληψη που αναφέρει τις βασικές διαφορές αυτών των καυσίμων.

Συμπιεσμένο φυσικό αέριο CNG

Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο CNG αποθηκεύεται επί του οχήματος σε δεξαμενές υψηλής πίεσης – 20 έως 25 ΜΡα ( 200 έως 250 bar, ή 3.000 έως 3.600 psi) . Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και έλκεται από πηγάδια αερίου. Όπως παραδίδεται μέσω του αγωγού, περιέχει επίσης υδρογονάνθρακες όπως αιθάνιο και προπάνιο, καθώς και άλλα αέρια όπως άζωτο, ήλιο, διοξείδιο του άνθρακα, ενώσεις του θείου και υδρατμούς.
Ένα πρόσθετο με βάση το θείο προστίθεται κανονικά στο CNG για να διευκολυνθεί η ανίχνευση διαρροών. Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και έτσι θα διαχυθεί σε περίπτωση διαρροής, δίνοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ασφαλείας έναντι της βενζίνης ή υγραερίου.

Προτάσεις

Υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG

Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο LNG είναι το φυσικό αέριο αποθηκεύεται κατόπιν υπερ-ψύξης (κρυογονική) και βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Η απαιτούμενη θερμοκρασία για να συμπυκνώσει το φυσικό αέριο εξαρτάται από την ακριβή σύνθεση του, αλλά είναι τυπικά μεταξύ -120 και -170 ° C ( -184 και -274 ° F). Το πλεονέκτημα του LNG είναι ότι προσφέρει μια ενεργειακή πυκνότητα ανάλογη με τη βενζίνη και το ντίζελ, που επεκτείνει την αυτονομία και την μείωση της συχνότητας ανεφοδιασμού. Το μειονέκτημα, όμως, είναι το υψηλό κόστος της κρυογονικής αποθήκευσης στα οχήματα και η κύρια απαίτηση υποδομής για τους LNG σταθμούς διανομής, μονάδες παραγωγής και εγκαταστάσεις μεταφορών.
Το LNG έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση του σε βαριές εφαρμογές σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Για τις πιο πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό δεν είναι μια πρακτική επιλογή.

Υγραέριο LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Το Υγραέριο LPG, από τα αρχικά της διεθνούς ονομασίας Liquefied Petroleum Gas ή LPG, είναι επίσης γνωστό ως Autogas. Αποτελείται κυρίως από προπάνιο, προπυλένιο, βουτάνιο, και βουτυλένιο σε διάφορα μίγματα. Παράγεται ως ένα παραπροϊόν της επεξεργασίας του φυσικού αερίου και της διύλισης του πετρελαίου. Τα συστατικά του υγραερίου είναι αέρια σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις.
Σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις, το υγραέριο εξατμίζεται. Εξαιτίας αυτού, το υγραέριο αποθηκεύεται σε φιάλες υπό πίεση. Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο, το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα. Έχει επίσης ένα πρόσθετο με βάση το θείο προστίθεται κανονικά στο LPG για να διευκολυνθεί η ανίχνευση διαρροών.

Υγραέριο και φυσικό αέριο: Πλεονεκτήματα από τη χρήση CNG και LPG σε οχήματα

Πλεονεκτήματα LPG-CNG Καλογρίτσας GAS
Πλεονεκτήματα LPG-CNG Καλογρίτσας GAS

Φυσικό αέριο CNG

 • Δεν χρησιμοποιούνται μόλυβδος ή βενζόλιο. Ως εκ τούτου, η ρύπανση των μπουζί μειώνεται δραστικά.
 • Τα οχήματα φυσικού αερίου έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με άλλα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούν άλλα ορυκτά καύσιμα.
 • Τα συστήματα καυσίμων είναι σφραγισμένα. Αυτό αποτρέπει τις απώλειες διαρροής ή εξάτμιση.
 • Το CNG δεν μολύνει ή αραιώνει το λάδι στο κάρτερ, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του λιπαντικού.
 • Η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου μειώνεται 80% σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα οχήματα.
 • Φυσικό αέριο διαλύεται εύκολα στον αέρα και δεν είναι εύφλεκτο. Ως εκ τούτου, τα οχήματα CNG είναι πιο ασφαλή από τα βενζινοκίνητα οχήματα.
 • CNG είναι φθηνότερο από τη βενζίνη ή το ντίζελ.

Υγραέριο LPG

 • Το υγραέριο είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο ή βενζίνη.
 • Τα οχήματα LPG έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης.
 • Έχει χαμηλότερες εκπομπές από τη βενζίνη ή το ντίζελ.
 • Είναι μη-τοξικά και μη-διαβρωτικά.
 • Απαιτεί λιγότερο χώρο από ό,τι για την αποθήκευση CNG.

Ενδιαφέρεστε?

Εάν σκέφτεστε να εγκαταστήσετε σύστημα υγρεριοκίνησης στο αυτοκίνητό σας επικοινωνήστε μαζί μας να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε προσφορά.
Επικοινωνήστε τώρα!